اکتبر 20, 2022
گیره هیدرولیک فرز CNC

گیره هیدرولیک فرز CNC

گیره هیدرولیک فرز CNC به لطف طراحی ذاتی متقارن چرخشی و انتقال بسیار یکنواخت نیرو، رفتار گیره هیدرولیک فرز CNC موقعیت را بدون رانش محوری امکان […]
اکتبر 20, 2022
گیره دستگاه سی ان سی CNC

گیره دستگاه سی ان سی CNC

گیره دستگاه سی ان سی CNC گیره دستگاه سی ان سی CNC این وظیفه را بسیار کارآمد انجام می دهند و گزینه ای را برای ماشینکاری […]
09122245644