اکتبر 20, 2022
گیره هیدرولیک فرز CNC

گیره هیدرولیک فرز CNC

گیره هیدرولیک فرز CNC به لطف طراحی ذاتی متقارن چرخشی و انتقال بسیار یکنواخت نیرو، رفتار گیره هیدرولیک فرز CNC موقعیت را بدون رانش محوری امکان […]
09122245644