اکتبر 20, 2022
دندانه فک گیره

دندانه فک گیره

دندانه فک گیره مدل کاربردی گیره ها مربوط به یک ابزار ویژه برای جایگزینی دندانه فک گیره است که جایگزینی دندانه فک گیره هیدرولیک برای تولید […]
09122245644